Huurvoorwaarden jachten bij Jachtverhuur Altenburg

1. Reservering is definitief als u aan de betalingscondities heeft voldaan . Factuur wordt u per mail toegestuurd. Wij kunnen geen pinbetaling of creditcards accepteren als betaalmiddel voor de huur- en/of waarborgsom.

 

2. Het eigen risico bedraagt € 400,-. Dit bedrag noemen wij borg, moet bij vertrek contant worden betaald of ruimschoots eerder over de bank. Deze borg wordt aan het einde van de huurperiode weer terugbetaald mits het schip zonder schade wordt teruggebracht. Indien er schade aan het schip of aan de inventaris is toegebracht dan wordt deze schade met het borgbedrag verrekend.

 

3. De huurder dient het schip voor overname aan de hand van de aanwezige inventaris- en checklijst te controleren en bij acceptatie voor akkoord te tekenen. Beschadigingen dienen te worden vastgelegd. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de overname te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

 

4. De huurder stelt de verhuurder niet aansprakelijk voor door de huurder geleden persoonlijke en materiële schade. De huurder stelt de verhuurder niet aansprakelijk voor alle door derden gestelde vorderingen, evenals alle kosten van rechtsvervolging, welke door gebeurtenissen gedurende de huurperiode zijn ontstaan.

 

5. Bij vertrek krijgt u van ons een volle tank met diesel en water mee. Het verbruik is voor kosten van de huurder. Bij inname, einde huurperiode van het jacht, gaat u zelf aftanken, u betaald zelf het verbruik aan de pomphouder. Tankstation bevind zich op de haven. Het tanken van de boot duurt doorgaans minstens een half uur. Wij nemen de boot terug in ontvangst op de vaste ligplaats met volle diesel tank. Locatie steiger C Jachthaven de Welle. Gas voor koken: minimaal zorgen wij voor één volle gasfles met één die reeds in gebruik is. Bij normaal gebruik heeft u ruimvoldoende gas en doen wij het inkopen van volle gasfles. Het is verboden de gasfles anders de daarvoor bestemde doel te gebruiken. Het is verboden de gasfles buiten de gas bun te gebruiken.

 

6. De vertrektijd is op vrijdag vanaf 15.00 uur, uw exacte tijdstip van verwachtte aankomst wordt op de huur/- verhuurovereenkomst aangegeven. De terugkeertijd is op zaterdag vóór 09:30 uur of een nader te bepalen tijdstip in overleg met verhuurder. Bij ieder uur te laat inleveren wordt een bedrag van €20,- in rekening van huurder gebracht. Helaas zijn wij genoodzaakt tot deze stiptheid omdat wij ook de volgende huurders aan een mooie vakantie willen laten beginnen.

 

7. Het schip wordt schoon aan u afgeleverd en wij ontvangen het graag schoon weer van u terug. Als u het schoonmaken door ons wilt laten doen rekenen wij hier € 50,- voor. Voor het meenemen van een hond(en) rekenen wij €40.- extra.

 

8. Als uw vakantie na reservering geen doorgang kan vinden bent u 50% van de huursom aan ons verschuldigd. Indien de periode korter is dan 60 kalender dagen heeft u geen recht op terug betaling van de huursom. Bij annulering altijd bellen en of mailen.

 

9. Indien u het gehuurde jacht na de eerste dag van het ingaan van de huur nog niet in ontvangst heeft genomen, en ons hierover niet heeft ingelicht, zijn wij vrij om de boot anders te verhuren.

 

10. De boot is voor aansprakelijkheid verzekerd.

 

11. Er mag uitsluitend gevaren worden op de Nederlandse binnenwateren. Het bevaren van de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en Zeeuwse stromen en de grote rivieren is niet toegestaan. Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd. Wij vragen u dan om geldig vaarbewijs.

 

12. Haven-, brug- en sluisgelden zijn voor rekening van huurder.

 

13. Schade dient de huurder direct te melden aan verhuurder.

 

14. Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend. De huurder dient dus in zijn/ haar belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp. De huurder dient, ter eigen bescherming, een aansprakelijkheidsverzekering te bezitten. Tevens dient de verhuurder te worden ingelicht, wel direct toch binnen een redelijke tijd.

 

15. Indien noodzakelijke reparatie, welke gevolg is van schade, ontstaan door slijtage en/of onvoldoende onderhoud, langer dan 24 uur in beslag neemt, heeft de huurder daarna recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het schip kan varen.

 

16. Het is niet toegestaan andere vaartuigen op sleeptouw te nemen of uzelf te laten slepen zonder toestemming van verhuurder. Uitzonderingen t.a.v. slepen rubber bootje / bij bootje kunnen worden aangevraagd.

 

17. Het is verboden reparaties aan het door u gehuurde schip uit te (laten) voeren zonder toestemming van de verhuurder, gebeurd dit toch dan vervalt het gehele borgbedrag onherroepelijk aan verhuurder.

 

18. De huurder verklaart met het schip en de uitrusting als "een goed schipper" om te gaan, met de vaarreglementen (BPR) bekend te zijn en deze in acht te nemen. Zie boek Wateralmanak deel 1. De huurder verklaart bij inname kennis te nemen van de gebruisaanwijzing van betreffend jacht. Dit document is aan boord.

 

19. Minimum leeftijd huurder is 21 jaar, legitimatie verplicht.

 

20. Aanvullende regel t.a.v. evenementen: Minimum leeftijd huurder + minimaal 1 opvarende tijdens (Sneekweek o.i.d.) is 28 jaar. Mits beide partijen anders overeen komen.

 

Vaar niet te snel in onoverzichtelijk water, houd rekening met uw hekgolf t.o.v. collega watersporters die afgemeerd liggen. Varen onder invloed van drank en/of drugs is ten strengste verboden. Vaar niet bij nacht/mist. Kijk tijdens het varen regelmatig achterom zodat u rekening kunt houden met opkomend vaarverkeer. Manoeuvreer de boot, voordat u wegvaart, zoveel mogelijk met de hand in de juiste positie. Gebruik de boegschroef alleen bij aan- en afmeren! Houd rekening met wind en stroming.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken